Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Kıymetli Öğretim Üyeleri;

Etik kurulumuz klinik araştırma ve biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik araştırmalarının değerlendirilmesi için dosya kabulüne başlamıştır. Başvurusu planlanan çalışmanın yürütüleceği kurumdan alınan ön izninin başvuru esnasında sunulması gerekmektedir. Başvuru sürecinin sağlıklı tamamlanması için başvuruların şahsen yapılmasını, başvuru formlarının tamamını etik@ozal.edu.tr mail adresine gönderilmesi ve çıktısının dosyaya eklenmesi, sekretarya önerilerinin hızla tamamlanmasını ve başvuru için gerekli aşamaların duyurulduğu şekilde tamamlanmasını rica ederiz.

TR